Karlsborg

Bostadspolitiskt program för Karlsborg. Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar 

Karlsborg har en vision om 7 000 invånare år 2020 och senaste åren har det varit en positiv befolkningsutveckling. Dock lämnar många unga kommunen.

Det är idag brist på bostäder, framför allt i centralorten. Samtidigt är det svårt att hitta bostad i de mindre orterna om man inte vill äga ett småhus. Intresset för att bo i de mindre orterna påverkas också av brister i kollektivtrafiken som gör det svårt att pendla till arbete och olika slags service.

Efter att ha rivit bostadshus bygger nu det kommunala bostadsbolaget nya lägenheter i centralorten. Intresset har visat sig stort, trots de höga hyrorna. De nya lägenheterna kan leda till flyttkedjor som frigör billigare lägenheter som unga vuxna kan ha råd med. Samtidigt är det väsentligt för befolkningsutvecklingen att Karlsborg förmår attrahera de nyanlända flyktingarna så att de väljer att stanna. Förutom att en bra och billig bostad kan då vara avgörande så är givetvis tillgången på utbildning och arbete avgörande.

Ett fortsatt byggande är viktigt även för att äldre ska kunna flytta från småhus till ett mer tillgängligt boende, oavsett om man behöver omvårdnad eller inte.

För att kunna fortsätta byggandet är det angeläget att kommunen har ett bostadsförsörjningsprogram kombinerat med detaljplaner och en markreserv. Utifrån de instrumenten kan man skapa förutsättningar för att det ska byggas bostäder som alla har råd med.

Det är också angeläget att det kommunala bostadsbolaget har möjligheter att fortsätta upprustning och renovering i samverkan med hyresgästerna med sikte på att alla ska kunna bo kvar.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen att kommunen ska:

1. Upprätta ett bostadsförsörjningsprogram som svarar upp mot visionen.

2. Använda det kommunala bostadsbolaget som ett redskap för att uppfylla kommunens ansvar förbostadsförsörjningen.

3. Stimulera bostadsbyggande genom en ständig dialog med fastighetsbolag och byggföretag. I den dialogen medverkar gärna Hyresgästföreningen.

4. Upprätthålla en god tillgång på mark för byggande och detaljplaner att fullfölja.

5. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen samt utveckla kollektivtrafiken tillsammans med omkringliggande kommuner. Det är viktigt att vi har närhet till handel och skolor och att kommunikationen mellan hemmet, arbete och samhället fungerar.

6. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

Kontakt

Hyresgästföreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.