Härryda

Bostadspolitiskt program för Härryda kommun.

Hyresgästföreningen Härryda skall öka sin bostadspolitiska närvaro med utgångspunkt: Det saknas billiga små hyresrätter i Härryda Kommun.

Kommunen idag ligger inför en stor befolkningsutveckling och för att möta behovet av bostäder krävs det en balanserad blandning av egna hem, hyresrätter och bostadsrätter. Vårt mål i Hyresgästföreningen Härryda är att vi ska få balanserad fördelning mellan de tre vanligaste bostadsformerna. Alla ska ha möjligheten att bo i kommunen då behovet i regionen efter nya hyresrätter är stor. Ledordet vi ska använda oss av Hyresgästföreningen Härryda i nybyggnationsdiskussioner av hyresrätter ska vara: Sund hyra kontra inkomst.

Vi i Hyresgästföreningen Härryda ska påverka att politikerna i Härryda kommun att använda sitt mandat för att förse sina invånare med nybyggnation av hyresrätter. Kommunerna idag har bostadsförsörjningsplikt, vi anser att kommunen inte följer sitt uppdrag. Hyresgästföreningen Härryda vill vara en självklar rådgivande part vid planering av nya hyresrätter.

Våra krav i korthet:

  • Nya hyresrätter med sund hyra kontra inkomst
  • Jämn fördelning mellan bostadsformerna.
  • Alla ska ha möjlighet att bosätta sig i kommunen.
  • Rådgivande part i planering av nybyggnation av hyresrätter