Ale

Bostadspolitiskt program för Ale kommun.

Våra förslag!

För att någorlunda komma i fas med efterfrågan på bostäder utan stora egeninsatser, alltså hyresrätter, är det akuta behovet cirka 3 000 nya lägenheter.

Alebyggens lägenhetsbestånd är i stort behov av upprustningar på flera håll. Detta till följd av ett alltför eftersatt underhåll.

För att lösa Ale kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:

  1. Exploatörerna av nya planlagda bostadsområden skall innehålla ett krav på att ett stort antal lägenheter skall vara hyresrätter-
  2. För att undvika att exploatörerna vänder sig till allmännyttan med krav/önskemål om att de skall köpa deras hyresrätter måste ett annat finansieringssystem skapas så att, dels hyrorna i nybyggda lägenheter kan hållas på rimliga nivåer och dels göra det mer attraktivt att bygga hyresrätter.
  3. Se till att onödiga pålagor såsom borgensavgifter avkastningskrav och liknande tas bort för att göra boendet billigare för hyresgästerna. 

Hur vi tänker

För att öka inflyttningen och kunna fylla målsättningen att inom några år öka antalet invånare till 30 000 måste fler och billigare lägenheter skapas så att det blir attraktivt att bosätta sig i Ale kommun.

Kontakt

Agneta Fast
E-post: sodra.bohuslan@hyresgastforeningen.o.se
Telefon: +46 728 88 29 69