Kristinehamn

Bostadspolitiskt program för Kristinehamns kommun

Vi behöver en ny bostadspolitik!

Alla har rätt till en bostad! Det slås fast redan i Sveriges grundlag. Ändå har mer än hälften av Sveriges kommuner bostadsbrist! Detta gör att fler och fler människor saknar tak över huvudet! En annan effekt blir att unga vuxna tvingas bo kvar hemma. I Kristinehamn har det byggts en del hyreslägenheter under senare år. Men det saknas fortfarande små lägenheter. När man inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden, så är det små och billiga hyreslägenheter, som efterfrågas i störst utsträckning.
Vi vill att det ska byggas små hyreslägenheter, som unga vuxna har råd att hyra.

Dyrt att bygga

De höga byggkostnaderna är också en orsak till att hyran blir hög i en nybyggd lägenhet. Det behövs en investeringsstimulans för att det ska byggas fler hyreslägenheter och för att hålla nere kostnaderna.
Vi vill att staten stimulerar byggandet med statliga pengar.

De politiska partierna är oeniga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge stimulanser, medan övriga politiska partier vill ha marknadshyror. Kommunen måste verka för fler billiga hyreslägenheter. Genom att göra upphandlingar på rätt sätt, kan man få in fler aktörer och pressa priserna. Det skapar nya lägenheter med lägre hyror. 
Vi tycker att kommunen ska använda sitt eget bostadsföretag, Kristinehamnsbostäder AB, för att driva på utvecklingen.

Orättvisa skatter

Nybyggda lägenheter är dyra. Det beror bl.a. på skattesystemet. Hyreslägenheter är hårdare beskattade än andra boendeformer. De som äger sin bostad (villa eller bostadsrätt) får nämligen göra ränteavdrag och ROT-avdrag, medan avdrag för hyres-lägenheter saknas. I praktiken innebär det att den som bor i en nybyggd hyreslägenhet betalar 3 000 kronor mer i månaden än den som bor i en nybyggd villa.
Vi vill se en skattereform på bostadsmarknaden, som ger lika villkor för alla boendeformer.

Bevara och utveckla Kristinehamnsbostäder AB

Ett stort kommunalt bostadsföretag fungerar lugnande på marknaden och gynna seriösa aktörer. Därför vill vi att kommunen utvecklar Kristinehamnsbostäder AB, genom att bygga nytt och även ser över möjligheten att köpa in fastigheter. Kristinehamn skulle tjäna på ett större och starkare Kristine-hamnsbostäder AB. I dagsläget äger Kristinehamnsbostäder AB bara en tredjedel av alla hyreslägenheter i Kristinehamns kommun. Övriga hyreslägenheter ägs av privata fastighetsägare. Kristinehamn behöver ett stort och starkt kommunägt bostadsföretag. Därför måste Kristinehamnsbostäder AB växa och bli större.

ROT-avdrag

Just nu har många hyreslägenheter i Sverige stora renoveringsbehov. Kostnaderna för detta är så stora att hyresgästerna inte klarar av att betala dem på egen hand.
ROT-avdraget som infördes 2008, har betalats ut till villaägare och bostadsrättsinnehavare. Något motsvarande finns inte för hyresgäster. Orättvisan är graverande!
Förr avsatte bostadsföretagen pengar i skattefria underhållsfonder, för att klara framtida underhållsbehov. Den möjligheten finns inte längre.
Vi vill återinföra de skattefria underhållsfonderna! Då kan bostadsföretagen planera underhållsbehoven bättre och klara av sina åtaganden när ekonomin är sämre, utan att hyresgästerna ska drabbas av högre hyror eller sämre underhåll.

Dyr fjärrvärme

Fjärrvärmen i Kristinehamn är dyr och skillnaden mellan Sveriges kommuner är stor. Priserna i Kristinehamn är ett resultat av den avreglering av energimarknaden som skedde 1996. Avregleringen skulle leda till lägre priser, men i själva verket har energipriserna stigit över hela landet och skillnaderna är stora.
Idag har kommunägda Kristinehamns Energi bildat ett gemensamt bolag med Värmevärden AB (ägaren av värmeverket). Det gemensamma bolaget äger både fjärrvärmesystemet och värmeverket. Ägandeförhållandet är: Kristinehamns Energi äger 2/5 och Värmevärden AB äger 3/5.
Frågan är hur prisutvecklingen kommer att se ut i framtiden? Kristinehamns Energi är numera leverantör och distributör av el. Det ska vara gynnsamt för alla kunder i Kristinehamn, annars är det ett misslyckande, eller?

Hyresgästföreningen i Kristinehamn anser

  • att det ska byggas små hyreslägenheter centralt, som unga vuxna har råd att hyra.
  • att kommunen ska använda sitt eget bostadsföretag, Kristinehamnsbostäder AB, för att driva på utvecklingen.
  • att Kristinehamn behöver ett stort och starkt kommunägt bostadsföretag. Därför måste Kristinehamnsbostäder AB växa och bli större.