Norrtälje

Bostadspolitiskt program för Norrtälje kommun.

Det måste bli rättvisa ekonomiska villkor mellan de olika boendeformerna. Förutom de åtgärder regeringen kan vidta vad gäller stimulansåtgärder för byggande av hyresrätter, så skulle Norrtälje kommun kunna upplåta eller sälja mark för byggande av hyresrätter till bra pris.

Man kan sänka kostnaderna för planering/projektering, anslutningsavgifter och taxor för byggföretag som vill bygga hyresrätter. Kommunen har enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar vilket medför att man ska se till att alla kommuninvånare, nuvarande och presumtiva, ska ges rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Därför kräver vi att kommunen tar sitt samhällsansvar på allvar och underlättar för byggandet av hyresrätter genom att skapa möjligheter för att bygga så att alla har råd att bo.

Bättre variation mellan boendeformerna med tyngdpunkt på de eftersatta hyresrätterna. Bygg flexibelt så att alla, ungdomar, äldre och små eller stora familjer kan bo till en rimlig kostnad.

Räntepåslaget - en ekonomisk påfrestning

Det kommunala bolaget Roslagsbostäder AB har lån i kommunens internbank. De lånen ska belastas med samma räntenivå som på den öppna kreditmarknaden. Några andra räntepåslag ska inte förekomma. Men genom beslut i fullmäktige belastas Roslagsbostäders ekonomi med ett extra räntepåslag. Tas påslaget bort skulle hyresgäster hos Roslagsbostäder AB kunna få en lägre hyra på cirka 500 kr/mån eller mer pengar till underhåll. Därför kräver vi att kommunen tar bort räntepåslaget genom ett nytt beslut.

Samhälle och utveckling

Vi vill inte bara bygga bostäder - vi vill bygga ett hållbart samhälle. Vi vill att våra gemensamma resurser fördelas så att inte bara centralorten utan hela kommunen utvecklas. Goda kommunikationer är en nödvändig förutsättning för att skapa närhet till skola, arbete, aktiviteter, arrangemang och inte minst samhällsservice i alla kommunens delar.

Boendemiljö och inflytande

Ett tryggt boende innebär att man har en lägenhet som man trivs med och känner sig trygg i. En trygghet som bland annat innebär att man får möjlighet att bo kvar i lägenheten med en hyra som är rimlig, även efter ombyggnad eller renovering! Ett boende där den inre, såväl som den yttre miljön fungerar på ett bra sätt för alla boende. Detta innebär att hyresgästerna måste få möjlighet att påverka planerade ombyggnader/renoveringar på ett tidigt stadium, innan besluten redan är fattade.

Kontaktperson

Ordförande: Lars Rutqvist
Epost: norrtalje@hyresgastforeningen.se
Telefon: 0771-443 443