Tomelilla

Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Tomelilla. För att Staffanstorps vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och lokala politiker.

Mer inflytande

Hyresgästerna måste få större möjlighet till inflytande över sitt boende, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Det behövs en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende.

Fler hyresrätter!

Ett allmännyttigt bostadsbolag behövs för att kommunen ska klara sitt bostadsförsörjningsansvar. Inför en investeringsstimulans för nyproduktion av hyreslägenheter.

Rättvis bostadspolitik

Staten ska behandla alla boendeformer rättvist! Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätten. Rättvisa skatteförutsättningar skulle ge fler nya hyresrätter. Inför ROT-avdrag för hyresfastigheter.

Trygghet i boendet!

Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att få en bostad! Färre än idag ska behöva bo i osäkra upplåtelseformer som inneboende eller i andrahand.

Bygg fler senior- och trygghetsboenden!

Underlätta för äldre att känna gemenskap och motverka ensamhet genom att skapa trygghet och sociala nätverk i boendet.

Rättvisa hyror!

Max 25 procent av den disponibla inkomsten ska gå till hyran! Lika hyror för likvärdiga lägenheter.

Kontakta oss på Hyresgästföreningen BLS - Burlöv, Lomma, Staffanstorp, om du har frågor om vårt arbete!