Helsingborg

Det behövs byggas fler hyres­rätter i Helsingborg – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plån­boken. Alla som vill bo i Helsingborg ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för stadens näringsliv och utveckling.

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är där vi återhämtar oss, äter, fostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra och gör upp storslagna semesterplaner. I ditt hem bestämmer du och ingen annan.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärd och för samhällets utveck­ling. När människor mår bra i sina hem så mår samhället också bra.

I regeringsformen står det att det ålig­ger det allmänna att trygga rätten till en bostad. Det låter bra, men på många håll i Sverige är det inte så och även i Helsingborg är det bostadsbrist.

I Helsingborg byggs många nya hem och det är bra. Men ännu fler hyres­rätter behöver byggas – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plån­boken. Alla som vill bo i Helsingborg ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommu­nens näringsliv och utveckling.

I Helsingborg arbetar vi för:

Rimliga hyror

Att hålla hyrorna nere är en av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter. I Helsingborg förhandlar vi hyrorna med både allmännyttiga Helsingborshem och privata hyresvärdar. Med detta system vill vi tillsammans ta ansvar för att hyrorna är rimliga efter renoveringar och ombyggnadtioner.

Fler hyresrätter

Mycket byggs i Helsingborg, men det behövs mer. Unga som vill flytta till sitt första egna boende har det extra svårt. Därför behövs fler hyresrätter – framför allt mindre som även de med vanliga plånböcker har råd att bo i.

Trivsel, trygghet och inflytande i hemmet

Hyresgästföreningen hjälper hyresgäster att veta vad som gäller i hyresrätt. Detta för att människor ska trivas och känna sig trygga i sina hem. Det gör vi exempelvis med öppna kvarterslokaler, aktiva medlemmar i husen och genom att göra trygghetsvandringar tillsammans med hyresgäster och hyresvärd. Vi vill också att försörjningsstöd ska räknas som inkomst när man söker lägenhet, och att det skriv boinflytandeavtal med både privata hyresvärdar och allmänyttan.

Kontakta Hyresgästföreningen i Helsingborg

Marianne Knutsson, ordförande Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem
E-post: 10fshih@gmail.com
Telefon: 070-510 15 19

Merete Sundholm, ordförande Hyresgästföreningen Privaten Helsingborg
E-post: helsingborg.privaten@hyresgastforeningen.se
Telefon: 076-50 10 52

Besöksadress: Järnvägsgatan 18 C, Helsingborg

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.