Skåne

Bostadspolitiska program för kommunerna i Skåne län.

Alla har rätt till en bostad, det slås fast redan i Sveriges grundlag. Men på många håll i Sverige är det inte så och även i Skåne är det bostadsbrist. Ännu fler hyresrätter behöver byggas – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plånboken.

Bostadsbrist är inte bara ett problem för den enskilde. I förlängningen skapar det problem för hela samhället. Tillväxten hotas om personer har svårt att få en bostad på de orter där de söker jobb eller vill gå en utbildning. Framför allt är tillgången på hyreslägenheter avgörande. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för Skånes nä­ringsliv och utveckling.