Norrköping

  • Finspång
  • Norrköping
  • Söderköping

Bostadspolitiskt program för Norrköping-Söderköping-Finspång kommun

Våra förslag
Kommunerna måste vara proaktiva för att inte hamna på efterkälken både på arbetsmarknaden och rent ekonomiskt. Det råder bostadsbrist och det är brist på inflytande för medborgarna. Vidare menar vi att det går att använda de kommunala vinstuttagen på ett bättre sätt genom att låta pengarna vara kvar i bolagen för att istället satsa på underhåll. Det går också att förenkla mycket kring byggreglerna.
För att lösa Norrköpings/Söderköpings/Finspångs kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:
1. Satsa på nybyggnation även i ytterkommundelarna.
2. Förenkla kommunernas byggregler.
3. Instiftande av kommunala bostadsförmedlingar.
4. Använda pengarna till underhåll istället för vinstuttag.
5. Upprätta en ordning där vi kommer in tidigare i beslutsprocessen.(Föreningen/ökat inflytande).

Hur vi tänker
Inflyttning ger tillväxt för kommunerna och ökar möjligheten att skapa fler arbetstillfällen Genom att processen blir snabbare & billigare har vi ökade möjligheter att påverka bostadssituationen. Med ökad insyn och delaktighet får vi en mer demokratisk ordning för kommuninvånarna & nyinflyttade.

 

Vill du komma i kontakt med Hyresgästföreningen i Norrköping/Söderköping/Finspång?
Kontakta: Anita A-son/Landegren, telefon 073-140 57 44.