Karlskoga

Bostadspolitiskt program för Karlskoga

Vi vill ge Karlskoga möjligheten till en ljus framtid, där stad och invånare växer och utvecklas tillsammans. För att det ska bli möjligt behövs en politik som tar ansvar för Karlskogas bostäder och värnar om hyresrätten som boendeform. Hyresrätten är ett boende för alla människor, ett boende som gör det möjligt för människor att snabbt kunna anpassa sig efter en ny livssituation och gör det möjligt för Karlskoga att växa. Därför är det viktigt att Karlskoga tar ansvar för hyresrätten.

Avkastningskrav

Hyresbostäder i Karlskoga har under många år haft en tuff ekonomi. Detta har gjort att företag har haft problem att klara av att skötta underhållet av sina fastigheter och göra de nödvändiga satsningar som behövts. De senaste åren har ekonomin äntligen slagit om till det bättre. Istället för att låta Hyresbostäder i Karlskoga genomföra det underhåll och de investeringar som gynnar dess hyresgäster överväger Karlskoga kommun att ställ ett högre krav på avkastning hos bolaget. Det tycker vi är fel.

Låt Hyresbostäder i Karlskoga genomföra underhåll och investeringar som kan komma alla hyresgäster till gagn istället för att lägga pengar på hög.

Vi vill att:

  • Karlskoga kommun inte ska höja kravet på avkastning för Hyresbostäder i Karlskoga.

Kommunala avgifter

Elnätsavgiften i Karlskoga tillhör den dyrare halvan i Sverige och förra året höjdes avgiften med ytterligare 10%. Bakgrunden till höjningarna är de energiminskningsåtgärder som genomförts. Något som har lett till minskade intäkter för det kommunala bolaget Karlskoga Energi AB. För att kompensera för intäktsminskningen har de höjt elnätsavgiften. Energiminskningsåtgärder som genomförts har bekostats av hyresgästerna och att de nu är hyresgästerna som även får bekosta Karlskoga Energi AB:s intäkts minskning är direkt orättvist.

Vi vill att:

  • Karlskoga kommun genom sina ägardirektiv till Karlskoga Energi AB uppmanar dem till att inte höjer elnätsavgiften.

Rätt bostäder för Karlskoga

Idag finns det ett stort utbud av 1:or och 2:or i Karlskoga samtidigt som det saknas det 3:or och 4:or som barn- och större familjer kan flytta till. Det var i samband med den stora rivningsvågen som majoriteten dessa bostäder försvann. För att Karlskoga ska kunna bli en attraktiv ort att bo på måste vi kunna erbjuda alla människor rätt bostad. Trångboddhet leder till ökat slitage på det bostadsbestånd som finns och om inget annat alternativ finns att erbjuda kan de boende mycket väl söka sig bort från Karlskoga. Trångboddheten gör även att behovet av underhåll ökar. En kostnad som drabbar alla hyresgäster.

Vi vill att:

  • Karlskoga kommun i sina ägardirektiv ger Hb i uppdrag att prioritera byggandet av större lägenheter.
  • Att Hb prioriterar byggandet av större lägenheter.