Växjö

Bostadspolitiskt program förVäxjö kommun

Våra förslag:
Föreningsstyrelsen i Växjö ser följande bostadspolitiska utmaningar:

Bostadsbrist: Det är mycket svårt att hitta lediga hyresrätter i Växjö. Studentboende är så gott som obefintlig. Vi vill att det byggs 4000 nya bostäder och att minst 50% ska vara hyresrätter.

Renoveringar: Att ge hyresgästerna ett större inflytande vid renoveringar. Vi som organisation ska arbeta för att ge hyresgästerna större inflytande vid renovering.

Hyresnivåer: Att vara behjälplig vid hyresförhandlingar med våra förhandlare och förhandlingsdelegater.

Risk för utförsäljning: Vara med och arbeta mot utförsäljning och ombildningar av hyresrätter.

Trångboddhet: Behov av fler bostäder skall skyndsamt åtgärdas. Det motverkar trångboddheten i Växjö.

Bygga fler bostäder.
Byggkrav vid markanvisning? Kommunen kan kräva ett byggkrav t.ex. att snitthyran får vara högst 1400 kr/m2 och år. För att garantera hyresgästerna möjlighet att ha råd att hyra lägenhet.
Stoppa ombildning och utförsäljning av hyresrätter.

Hur vi tänker:
När det gäller hyresrätten och det bostadskommunala uttaget till offentlig verksamhet vore det bästa att bygga fler bostäder istället för att bekosta andra kommunala aktiviteter med hyresgästernas pengar. Näringsliv och andra intressenter skulle ha möjlighet att inte enbart erbjuda arbete utan också en bostad till anställd personal.

Kontakt:
Ordförande Bo Karlsson 070-568 26 27