Eksjö

Bostadspolitiskt program för Eksjö kommun

Våra förslag
Det som bland annat påverkar hyresnivåerna är de kommunala taxorna och avgifterna och även de kommunala ägardirektiven. Det allmännyttiga bostadsbolaget bygger en del nytt vilket innebär vissa risker, vem står för risken om kalkylerna inte håller?

För att lösa Eksjö kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:

  • Eksjö Kommun tar ett större ansvar för nybyggande i kommunen och stödjer det kommunala bostadsbolaget i större utsträckning vad gäller planer och ekonomiska förutsättningar!
  • Minimera kommunala taxe- och avgiftshöjningar, för att behålla kommunens konkurrenskraft!
  • Ha synpunkter och påverka politikerna om att inte ta pengar från kommunens bolag. (ägardirektiv)!
  • Bygg klimatsmarta och miljövänliga bostäder till rimlig kostnad!

Hur vi tänker
Vi blir konkurrenskraftiga jämfört med andra kommuner. Om det finns bostäder till bra pris är det större chans att man väljer att bosätta sig i Eksjö istället för en annan närliggande kommun. Chansen blir större att de yngre flyttar hemifrån men stannar inom kommunen istället för att flytta ut.

Kontakt
Hyresgästföreningen Eksjö

Ordförande: Susanne Lundström, 073 840 49 78,  susanne.lundstrom@home.se

Sekreterare: John Persson, 073 840 49 78,  john.persson48@gmail.com