Varberg

Bostadspolitiskt program för Varbergs kommun.

Bostadssituationen i Varbergs kommun

Varbergs kommun är centrum för tillväxten i mellersta Halland. Befolkningen har ökat med 25 procent under de senaste 20 åren. Och prognoserna talar om fortsatt expansion.

Men det har inte byggts bostäder i samma takt som befolkningstillväxten. Resultatet har därför blivit en omfattande bostadsbrist som tar sig uttryck i långa bostadsköer, otrygga andrahandsboenden samt höga priser på bostadsrätter och villor.

En fortsatt god tillväxt i vår kommun förutsätter därför en rejäl ökning av tillgången på bostäder i attraktiva områden, både i centralorten och i ytterområdena. Det är särskilt viktigt att det byggs fler hyresrätter så att det blir en jämn fördelning mellan olika boendeformer. När nya bostäder byggs måste kollektivtrafik och samhällsservice hålla jämna steg.  

Det behöver byggas fler bra och prisvärda bostäder. Unga vuxna, lika väl som pensionärer, ska ha möjlighet att flytta in i en ny lägenhet. Dagens parkeringsnorm kan ändras så att man inte behöver bygga så många parkeringsplatser. I slutänden leder det till lägre bostadshyror.

Varbergs kommun kan också verka för att förenkla byggnormer och regler för överklagade samt ställa tydligare krav på bygg- och fastighetsbolag. Man kan också anordna arkitekttävlingar och sätta ett tak för vad hyran får bli i nyproduktionen. Varbergs Bostad ska vara kommunens spjutspets för det framtida boendet i Varberg.   

Våra förslag

För att lösa Varbergs kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår vi att:

1. Bygg ikapp bostadskön

  • Bygg 400 bostäder per år, mest hyreslägenheter, under en 5-årsperiod
  • Bygg ut kollektivtrafik och samhällsservice i samma takt som nya bostäder
  • Jämn fördelning av hyresrätt, bostadsrätt och egnahem i hela kommunen

2. Bygg till billigare kostnad

  • Bygg prisvärda bostäder, max 5 500 kr per månad för 2 rum och kök
  • Bygg energismart och ekologiskt hållbart 

3. Varbergs kommun måste ställa krav

  • Arbeta för att förenkla byggnormer och regler för överklagade
  • Ställ krav på fastighets- och byggbolag
  • Anordna arkitekttävlingar som sätter tak för hyran
  • Använd Varbergs Bostad som en spjutspets för framtidens boende