Kungsbacka

Bostadspolitiskt program för Kungsbackas kommun.

Kungsbacka är en attraktiv stad där många vill bo och en stad som många människor vill flytta till. Därför krävs det en offensiv bostadspolitik i Kungsbacka för att möta de behov som finns bland alla ungdomar, äldre och barnfamiljer i kommunen. Förutom fler bostäder måste också den kommunala servicen byggas ut i samma takt som det blir fler bostäder.

För att klara ett årligt tillskott på 500 bostäder, måste kommunen utveckla sin markpolitik så att det blir möjligt att bygga prisvärda hyresrätter. Ett sätt är att kommunen köper in strategiska markområden.

Det finns ett mycket stort behov av lägenheter med rimliga hyror, särskilt 1:or och 2:or för unga vuxna. Det förutsätter rättvisa ekonomiska villkor för hyresgäster jämfört med boende i villa och bostadsrätt.

Eksta, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, ska vara ett föredöme när det gäller boinflytande och rimliga hyror. Därför ska kommunala borgensavgifter, som Eksta måste betala, endast motsvara faktiska kostnader. Borgensavgiften får inte bli en extraskatt för hyresgästerna.

Våra förslag

För att lösa Kungsbacka kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår vi att:

1.    Utveckla kommunens markpolitik

  • Kommunen ska köpa in och behålla strategisk mark för kommande bostadsproduktion som sedan kan upplåtas med tomträtt

2.    Bygg bort bostadsbristen

  • Det finns ett mycket stort behov av lägenheter med rimliga hyror, särskilt 1:or och 2:or för unga vuxna.

3.    Ingen extraskatt för hyresgästerna

  • Rättvisa ekonomiska villkor för hyresgäster jämfört med boende i villa och bostadsrätt.
  • Ingen straffbeskattning av hyresgästerna.
  • Ingen uttaxering av infrastrukturkostnader (vägar, rondeller osv).

Kontakt

Bengt Karlsson, telefon 0300-776 93
Per-Olof Westerberg, telefon 0762-42 05 52