Hylte

När människor mår bra i sina hem så mår samhället också bra. Alla som vill bo Hylte ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommunens näringsliv och utveckling.

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är där vi återhämtar oss, äter, fostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra och gör upp storslagna semesterplaner. I ditt hem bestämmer du och ingen annan.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärd och för samhällets utveck­ling. När människor mår bra i sina hem så mår samhället också bra.

I regeringsformen står det att det ålig­ger det allmänna att trygga rätten till en bostad. Det låter bra, men på många håll i Sverige är det inte så och även i Hylte är det bostadsbrist.

I Hylte byggs nya hem och det är bra. Men ännu fler hyres­rätter behöver byggas – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plån­boken. Alla som vill bo Hylte ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommunens näringsliv och utveckling.

I Hylte arbetar vi för:

Rimliga hyror

Att hålla hyrorna nere är en av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter. I Hylte förhandlar vi hyrorna med både allmännyttiga Hyltebostäder och privata hyresvärdar. Med detta system vill vi tillsammans ta ansvar för att hyrorna är rimliga.

Fler hyresrätter

Det byggs i Hylte, men det behövs mer. Unga som vill flytta till sitt första egna boende har det extra svårt. Därför behövs fler hyresrätter – framför allt mindre som alla har råd att bo i.

Trivsel, trygghet och inflytande i hemmet

Hyresgästföreningen hjälper hyresgäs­terna att veta vad som gäller i hyresrätt. Detta för att människor ska trivas och känna sig trygga i sina hem. Det gör vi exempelvis med öppna kvarterslokaler, aktiva medlemmar i husen och genom att göra trygghetsvandringar tillsam­mans med hyresgäster och hyresvärd.

Kontakta Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte

Tomas Stensson, ordförande Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte
E-post: falkenberg@hyresgastforeningen.se
Telefon: 0705-52 89 31

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.