Ronneby

Bostadspolitiskt program för Ronneby kommun år 2015

Våra förslag
Efter flera år i Ronneby kommun med utflyttningar och ett överskott på lägenheter, och med rivningar av hyreshus i allmännyttans bestånd, har nu vinden vänt. Nu är bostadsmarknaden mer i balans, det talas till och med om en brist på bostäder.

Ett nytt trygghetsboende har uppförts på Espedalen och det planeras för att bygga nya bostäder i kvarteret Kilen vid järnvägsstationen. Men det är inte tillräckligt för att möta framtidens behov av framför allt små lägenheter till rimliga hyror.

En utmaning för Ronneby kommun är fortfarande att bli en attraktiv kommun att bo i så att färre flyttar härifrån och invånarantalet kan öka.

För att lösa Ronneby kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:

  1. Bygg om i det befintliga beståndet till lägenheter som attraherar nyinflyttade (studenter, ungdomar, äldre, anställda i existerande och nyetablerade företag)!
  2. Tänk inte bort hyresrätter vid planeringen av nya bostäder i attraktiva lägen!
  3. Använd den rådande gynnsamma ränteutvecklingen till att hålla nere hyrorna i allmännyttan!

Hur vi tänker
Arbete och bostäder hör ihop. För att Ronneby kommun ska växa måste nya arbetstillfällen lockas hit. Det kommer att kräva att det finns bostäder. Ibland måste man satsa på gungor och karuseller samtidigt. Om Ronneby kommun ska vara attraktivt att flytta till, bör det finnas bostäder av alla olika storlekar och prislägen, både ägda boenden och hyresrätter. Hyresrätten är ett flexibelt boende som underlättar inflyttning. Rapporten "Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad" av Nima Sanandaji (Hyresgästföreningen, 2013) pekar på hur sysselsättningen hämmas av en brist på bostäder. Bostadsmarknaden kan ses som en del av företagsklimatet.

Ett attraktivt bostadsområde med blandade upplåtelseformer, såväl villor och bostadsrätter som hyresrätter, kanske i kustnära läge med nära till natur och goda kommunikationer till stadskärnan, kan användas för kommunen som marknadsföring att profilera sig med. Hyresrätter kan till exempel byggas i form av parhus med havsutsikt. Tanken är att kunna visa upp ett attraktivt bostadsområde som en symbol för kommunen. Nybyggnationer medger sällan låga hyror, men med moderna byggmetoder går det att hålla nere kostnaderna samtidigt som husen kan byggas flexibelt. En attraktiv kommun drar till sig nya företagsetableringar.

En framgångsfaktor för kommunen är att invånarna vill stanna kvar och tillbringa även sin lediga fritid där. Det förutsätter en attraktiv miljö att handla och roa sig i, så att inte kommunens invånare väljer att åka tre mil åt ena eller andra hållet och spendera sina pengar där i stället. Det medför att service i form av butiker och restauranger finns kvar i centrum så att de som valt att bo centralt kan fortsätta att ha nära till inköp och nöjen. I centrala Ronneby bor huvudsakligen ungdomar, som vill ha nära till nöjen, och äldre, som vill ha nära till butiker och samhällsservice. En utmaning för Ronneby kommun är därför att behålla den småskaliga handel som finns i centrum och utveckla den så att fler butiksetableringar möjliggörs.

Vi vill att Ronneby kommun utvecklas. Det gagnar alla, såväl hyresgäster som invånare i kommunen.

Ränteutvecklingen har varit gynnsam de senaste åren. År 2011 i november var reporäntan 2 procent och i september 2015 var den minus 0,35 procent. Bostadsföretagen som idag lånar av Kommuninvest med korta bindningstider betalar enbart kommunal borgen. Bilden för 2016 och även 2017 pekar på fortsatt historiskt låga räntor.

Vi kan konstatera att utvecklingen inom Ronnebyhus i relation till andra bostadsföretag går åt motsatt håll. Det är inte affärsmässigt. Avkastningskraven från de kommunala bostadsbolagen borde under rådande räntesituation kunna hållas tillbaka, för att även hålla nere hyrorna. Därigenom främjar allmännyttan bostadsförsörjningen vilket ingår i bolagens överordnade syfte att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.

Kontakt
Hyresgästföreningen i Ronneby
Urban Jönsson, ordförande
Telefon 070-699 04 26