Olofström

Bostadspolitiskt program för Olofströms kommun

Våra förslag
Olofström kommuns stora utmaning är att behålla befolkningen i Olofströms kommun samt attrahera i närliggande kommuner att flytta dit, då det är en stor inpendlarkommun och det leder till större skatteintäkter. Det råder till viss del bostadsbrist, då kommunens egna mål är att växa och då måste man satsa.
För att lösa Olofströms kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:

  1. Satsa på byggande av nya bostäder närmare tätorten Olofström och närmaste ort Jämshög där det finns yta och avståndet inte är avgörande för pendling till arbete. Det finns gott om yta i bl.a. Jämshög, där vårt förslag är att upprätta både marklägenheter och ombyggnad av gamla kommunalhuset.
  2. Renovera miljonprogrammen, bl.a. Ekerydsplan och Bygatan i Jämshög.
  3. Borgensavgiften måste sänkas, för att underlätta för allmännyttan att kunna göra dessa förslagna satsningar.

Hur vi tänker
Dessa tre förslag kommer att göra stor skillnad om de antas, då det sätter fart på byggsektorn och det finns nya lägenheter med "rimlig" hyresnivå för unga att flytta in i. Vi tror att om det uppmärksammas att Olofström satsar på de yngre kommer det ge ringar på vattnet och ännu fler företag vågar etablera sig i kommunen, vilket leder till att välfärden ökar och kommunen växer.


Kontakt
Sölvesborg-Olofström
Vice ordförande Pentti Rajala. O73-512 97 55.