Karlskrona

Bostadspolitiskt program för Karlskrona kommun

Våra förslag

Karlskrona kommun är en plats med mycket hög utvecklingspotential. Vi har en rik kultur, ett starkt näringsliv och en högskola på framfart. Grundpelaren för utveckling är en god tillgång på bostäder. Att köpa bostadsrätt eller villa är dock bara gångbart för en del i samhället. För att tillgodose allas behov fyller hyresrätten därför en mycket viktig funktion.

För att lösa Karlskronas kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen att:

  1. Bygga bostäder till rimlig kostnad

För att säkerställa en god tillväxt måste allmännyttan ta ett socialt ansvar i byggandet. Allmännyttan måste vara en förebild för privata fastighetsägare och visa hur vi kan vara nytänkande i byggandet. På andra ställen i landet genomförs byggprojekt som syftar till att sänka kostnaderna för byggande. Även i Karlskrona måste vi söka nya sätt att bygga på, för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling.

Hållbarhet är en nyckelfaktor för att kunna bygga billigt. I AF Bostäders projekt Bokompakt byggdes lägenheter vars energiförbrukning uppgick till under 500 kWh årligen, mindre än en tredjedel jämfört med likvärdiga bostäder. Denna typ av innovativa lösningar måste undersökas och användas, även i Karlskrona. Karlskrona är känt för sina många soltimmar. Att i högre grad använda sig av solceller vid nybyggnation kommer därför kunna sänka driftskostnaden och med den även hyran.

Det är viktigt för samhället att bostadsbyggandet ligger före befolkningsökningen. Ett underskott driver upp hyrorna och tvingar bort en stor del av befolkningen. Det är därför viktigt att Karlskrona har en långsiktig planering och leder byggandet genom det allmännyttiga bostadsbolaget.

  1. Använda sig av planmonopolet

Det är viktigt att kommunen använder det planmonopol som finns. Kommunen behöver ligga steget före och stå för nytänkande i utformandet av översikts- och detaljplaner. Det gäller också att ge möjligheter till komplettering av existerande miljö men även utforma nya områden där Karlskrona kan utvecklas.

En stor utmaning kommer vara att bygga ihop staden. I dag består Karlskrona av en stor mängd isolerade områden. Denna isolering gör det svårare för social samverkan och rörelse mellan områdena.

  1. Satsa på attraktiva närmiljöer

För att ett bostadsområde ska vara attraktivt måste det ha attraktiva närmiljöer. Grönområden, butiker och kommunikationer till centrum är viktiga faktorer för att ha en attraktiv närmiljö. Karlskrona har i dag en utmaning i att utveckla sina närmiljöer då många bostadsområden är isolerade samt saknar grönområden och butiker. Vi måste bygga ihop staden så det blir attraktivt och enkelt att röra sig mellan och inom olika områden.

Karlskrona behöver därför en långsiktig, översiktlig plan för hela kommunen. En kartläggning av områden och förslag på hur vi kan utveckla staden behöver tas fram.

Hur vi tänker

Flera samhällsgrupper, exempelvis äldre, ungdomar, studenter och nyanlända har ett extra stort behov av tillgång till hyresrätter.

Som ung vuxen har du ofta inte råd att köpa en bostad. Våra ungdomar i åldern 18-21 år som börjat jobba i närområdet behöver ha möjlighet att hitta en egen bostad och bygga sitt eget självständiga liv.

Utvecklingen i Sverige visar tydligt på att människor lever längre i dag. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för våra äldre att bosätta sig i en lägenhet med närhet till bland annat butiker, apotek, vård och annat.

Nyanlända behöver ett ställe att flytta till så fort som möjligt så de kan börja jobba och bidra till vårt samhälle och välfärd. De som har familj är i ännu större behov av detta för att barnen ska ha en trygg plats de kan kalla hem.

Blekinge Tekniska Högskola är en tillväxtmotor för Karlskrona. Den förser näringsliv och offentlig sektor med kompetens som möjliggör ytterligare utveckling. Studenter, som också ofta är unga, har sällan råd att köpa en bostad. Därför är det viktigt att de inte hindras att börja studera i Karlskrona på grund av bostadsbrist.

Kontakt
Hyresgästföreningen i Karlskrona

Ordförande, Dennis Larsson
dennis.larsson1@comhem.se
Telefon 0706967475

Vice ordförande, Rune Brorsson
r0455311038@hotmail.se
Telefon 0723006580