Hyreskommissionen

Hyreskommissionen är ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt initierat av Hyresgästföreningen. Kommissionen leds av Stefan Attefall och ska fram till den 30 juni 2018 ta fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Den 28 augusti släpps Hyreskommissionens slutrapport.

- Vi vill utveckla modellen med förhandlade hyror, därför tar vi nu initiativet till att se över hyressättningen och hyresrätten. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har fått i uppgift att leda en oberoende kommission för att fokusera på detta. Till sin hjälp har Stefan Attefall representanter från både politik, forskning och bransch, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. 

Hyreskommissionens uppdrag är att ta fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Arbetet bedrivs utifrån tre centrala perspektiv: hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Hyreskommissionens uppdrag är tidsbegränsat och kommer att redovisas den 30 juni 2018.

- Vi vill med detta initiativ lägga grunden för en socialt hållbar bostadspolitik. Behoven finns och vi vill gemensamt med andra aktörer söka svaren på hur samhället ser till att alla får rätt till ett tryggt och bra hem, säger Marie Linder. 

Hyreskommissionen är en av två stora satsningar på oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som Hyresgästföreningen gör för att bidra till både en mer konstruktiv debatt och politikutveckling.

Rapportsläpp i augusti

Den 28 augusti släpps Hyreskommissionens rapport Hyresrätten i framtiden. Det kommer att hållas en presentation av rapporten i samband med släppet - läs mer här. 

Bostad 2030

I höstas initierades även den oberoende gruppen Delegation Bostad 2030, som arbetar för att återföra ansvaret för bostadsbristen till politiken och finna politiska lösningar på bostadsbristen. Målet med delegationen är att få en kunskapsbaserad bostadspolitik och att lyfta bostadsfrågan i det politiska samtalet.