Sverigedemokraterna

Vi skickade enkäten till Sverigedemokraternas fem toppnamn, varav en svarade.

 1. Det är viktigt att bevara den svenska modellen på hyresmarknaden, med partsförhandlade hyror och möjligheter för hyresgäster att lösa tvister med hyresvärden i en hyresnämnd.

  Respondenten svarade: Instämmer helt

 2. ”Social housing” bör ej införas i Sverige som en del av en bostadspolitik för social trygghet.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 3. Fler åtgärder bör tas på EU-nivå för att säkerställa rätten till ett prisvärt och värdigt boende i alla medlemsstater.

  Respondenten svarade: Instämmer ej.

 4. Bostadspolitik är ej en EU-kompetens, och medlemsländernas bostadsmarknader bör inte regleras på EU-nivå.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 5. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom socialpolitiska åtgärder, som den sociala pelaren, statsstödsregler och den urbana agendan.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 6. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom till exempel energi- och miljöpolitiska åtgärder, som energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 7. Som Europaparlamentariker, skulle du aktivt driva någon fråga med påverkan för svenska hyresgäster?

  Respondenten svarade: "Min främsta uppgift blir att se till att bostadspolitiken förblir en nationell kompetens, så att så många beslut som möjligt som berör hyresgäster beslutas i Sverige istället för Bryssel."

 8. Som Europaparlamentariker, skulle du verka för en harmonisering av medlemsstaternas bostadspolitik?

  Respondenten svarade: "Absolut inte! Jag tror på subsidiaritetsprincipen, som innebär att besluten ska fattas så nära människor som möjligt. En harmonisering av bostadspolitiken skulle strida mot den principen."