Moderaterna

Vi skickade enkäten till Moderaternas fem toppnamn, varav en svarade.

 1. Det är viktigt att bevara den svenska modellen på hyresmarknaden, med partsförhandlade hyror och möjligheter för hyresgäster att lösa tvister med hyresvärden i en hyresnämnd.

  Respondenten svarade: Instämmer till viss del.

 2. ”Social housing” bör ej införas i Sverige som en del av en bostadspolitik för social trygghet.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 3. Fler åtgärder bör tas på EU-nivå för att säkerställa rätten till ett prisvärt och värdigt boende i alla medlemsstater.

  Respondenten svarade: Instämmer till viss del.

 4. Bostadspolitik är ej en EU-kompetens, och medlemsländernas bostadsmarknader bör inte regleras på EU-nivå.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 5. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom socialpolitiska åtgärder, som den sociala pelaren, statsstödsregler och den urbana agendan.

  Respondenten svarade: Instämmer till stor del.

 6. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom till exempel energi- och miljöpolitiska åtgärder, som energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

  Respondenten svarade: Instämmer till stor del.

 7. Som Europaparlamentariker, skulle du aktivt driva någon fråga med påverkan för svenska hyresgäster?

  Respondenten svarade: "Ja, jag kommer försvara Sveriges självbestämmande över bostadspolitiken. Samtidigt kommer jag driva på för att Europasamarbetet gör mer för att skapa förutsättningar för starkare tillväxt och fler jobb. Det är viktigt för att vi ska kunna bygga fler bostäder."

 8. Som Europaparlamentariker, skulle du verka för en harmonisering av medlemsstaternas bostadspolitik?

  Respondenten svarade: "Nej, bostadspolitiken ska beslutas här i Sverige. Europasamarbetet ska fokusera på att lösa gemensamma problem, såsom gränsöverskridande brottslighet och klimatförändringar."