Liberalerna

Vi skickade enkäten till Liberalernas fem toppnamn, varav en svarade.

 1. Det är viktigt att bevara den svenska modellen på hyresmarknaden, med partsförhandlade hyror och möjligheter för hyresgäster att lösa tvister med hyresvärden i en hyresnämnd.

  Respondenten svarade: Instämmer till viss del.

 2. ”Social housing” bör ej införas i Sverige som en del av en bostadspolitik för social trygghet.

  Respondenten svarade: Instämmer helt.

 3. Fler åtgärder bör tas på EU-nivå för att säkerställa rätten till ett prisvärt och värdigt boende i alla medlemsstater.

  Respondenten svarade: Instämmer ej.

 4. Bostadspolitik är ej en EU-kompetens, och medlemsländernas bostadsmarknader bör inte regleras på EU-nivå.

  Respondenten svarade: instämmer till viss del.

 5. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom socialpolitiska åtgärder, som den sociala pelaren, statsstödsregler och den urbana agendan.

  Respondenten svarade: Vet ej/vill ej uppge.

 6. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom till exempel energi- och miljöpolitiska åtgärder, som energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

  Respondenten svarade: Vet ej/vill ej uppge.

 7. Som Europaparlamentariker, skulle du aktivt driva någon fråga med påverkan för svenska hyresgäster?

  Respondenten svarade: "Jag vill fördjupa samarbetet genom t.ex. fler gemensamma europiska byggregler som underlättar konkurrens och prispress. Med huvuddelen av bostadspolitiken beslutas om på nationell nivå och det ska inte ändras."

 8. Som Europaparlamentariker, skulle du verka för en harmonisering av medlemsstaternas bostadspolitik?

  Respondenten svarade: "Nej."