Feministiskt initiativ

Vi skickade enkäten till Feministiskt initiativs fem toppnamn, varav två svarade.

 1. Det är viktigt att bevara den svenska modellen på hyresmarknaden, med partsförhandlade hyror och möjligheter för hyresgäster att lösa tvister med hyresvärden i en hyresnämnd.

  Två respondenter svarade: Instämmer helt.

 2. ”Social housing” bör ej införas i Sverige som en del av en bostadspolitik för social trygghet.

  En respondent svarade: Instämmer helt.
  En respondent svarade: Instämmer till stor del.

 3. Fler åtgärder bör tas på EU-nivå för att säkerställa rätten till ett prisvärt och värdigt boende i alla medlemsstater.

  Samtliga respondenter svarade: Instämmer helt.

 4. Bostadspolitik är ej en EU-kompetens, och medlemsländernas bostadsmarknader bör inte regleras på EU-nivå.

  En respondent svarade: Instämmer helt.
  En respondent svarade: Instämmer till viss del.

 5. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom socialpolitiska åtgärder, som den sociala pelaren, statsstödsregler och den urbana agendan.

  En respondent svarade: Instämmer helt.
  En respondent svarade: Instämmer till stor del.

 6. Jag har god förståelse för hur den svenska bostadsmarknaden påverkas av EU idag genom till exempel energi- och miljöpolitiska åtgärder, som energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

  Samtliga respondenter svarade: Instämmer till stor del.

 7. Som Europaparlamentariker, skulle du aktivt driva någon fråga med påverkan för svenska hyresgäster?

  En respondent svarade: "Vi vill göra det enklare för länder att satsa på billiga hyresbostäder för att minska hushållens skuldsättning och höja deras trygghet och tillgång till en bostad. Likt Hyresgästföreningen vill vi se ett finansieringssystem som upprätthåller byggande oavsett konjunktur."

  En respondent svarade: "Viktiga frågor för mig är rätten till bostad för alla till rimliga priser och byggande av bostäder i tillgängliga samhällen med social och miljömässig hållbarhet som grund…"

 8. Som Europaparlamentariker, skulle du verka för en harmonisering av medlemsstaternas bostadspolitik?

  En respondent svarade: "Vi vill verka för att fler får tillgång till en billig bostad och att alla länder ökar sitt bostadsbyggande för att säkerställa att alla får ett hem och att vi kan ta emot nya människor från andra länder. Vi är positiva till en harmonisering ifall den säkerställer ökat byggande men utan att sätta tak på antal bostäder eller att den försvårar för länders bostadsförsörjning."

  En respondent svarade: "Jag skulle verka för att alla EU-medborgare har rätt till en värdig bostad. Det betyder inte att allt behöver vara lika i alla EU-länder."