Delegation Bostad 2030

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och i de större städerna börjar läget bli kritiskt. Därför har Hyresgästföreningen initierat Delegation Bostad 2030 - ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som ska lyfta bostadsfrågan och bidra till nya lösningar inom bostadspolitiken.

-För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande. Vi är i ett läge när det är bostadsöverskott och bostadsbrist samtidigt och många har svårt att efterfråga dyr nyproduktion av hyresrätter. Det är inte en rimlig ordning, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

-Politiken behöver ta tydligare initiativ för att hitta hållbara och rimliga lösningar och vi vill med denna delegation bidra till att öka deras möjligheter och kunskap för att kunna göra detta.

Delegation Bostad 2030 leds av Anders Sundström och kommer att arbeta fram till valet 2018. Delegationen kommer löpande att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen. Delegationen är en av två stora satsningar på oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som Hyresgästföreningen gör för att bidra till både en mer konstruktiv debatt och politikutveckling. 

Nytänkande slutbetänkande

Den 21 augusti presenterade delegationen sitt slutbetänkande och sina förslag för hur man kan bygga bra bostäder där människor har råd att bo.

– Delegationens förslag är ett gediget och intressant helhetsgrepp om den bostadspolitiska utmaningen. Alltför mycket av debatten kretsar kring enskilda förslag som inte kommer åt helheten. Delegationen tar sig an de tuffaste frågorna; marken, pengarna och kommunernas makt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Läs mer om slutbetänkandet här. 

Hyreskommissionen

I december presenterades även Hyresgästföreningens nya satsning Hyreskommissionen, som under ledning av Stefan Attefall ska ta fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden.