Frågor och svar om marknadshyresrapporten

Här hittar du frågor och svar om marknadshyror, kopplade till Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror. Rapporten undersöker hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad respektive Helsingborg.

Vad är marknadshyra?

Vi har här valt att definiera marknadshyra som den generella hyresnivå som skulle råda om hyresvärden ensidigt fick sätta hyran.

Vad har vi för system för hyressättning idag?

Idag har vi kollektiva förhandlingar med stöd i det så kallade bruksvärdessystemet. Det innebär att hyresvärden inte kan sätta hyran ensidigt, utan måste förhandla hyran med Hyresgästföreningen. Till stöd för förhandlingarna finns bruksvärdesprincipen, som säger att lika lägenheter ska ha lika hyra, ett sorts rättesnöre för parterna på hyresmarknaden att förhålla sig till.

Hur mycket kommer min hyra att höjas med om marknadshyror införs i Sverige?

Det beror på var du bor. Vi har låtit undersöka sammanlagt 29 kommuner. Stockholms läns samtliga 26 kommuner, Göteborg, Helsingborg och Halmstad. I genomsnitt går hyran upp med följande procentsatser om marknadshyra införs:

  • Stockholms stad: 51 procent
  • Stockholms län: 46 procent
  • Göteborg: 32–50 procent
  • Helsingborg: 24 procent
  • Halmstad: 31 procent

För en tvåa på 58 kvadratmeter innebär det att hyran går upp från i genomsnitt 6400 till 9600 i Stockholms stad.

För samma lägenhet i Göteborg motsvarar det en hyresökning från 5 500 per månad till mellan 7 300 och 8 300 kronor per månad.

Hur påverkar en hyreshöjning hushållens ekonomi?

Hushållen lägger redan i genomsnitt 28 procent av sin inkomst på hyran. Med höjda hyror blir det såklart mer. Ramböll har även räknat på hur hyreshöjningen skulle minska hushållens konsumtionsutrymme och resultatet är följande:

  • Stockholms stad: 15 procent
  • Stockholms län: 12 procent
  • Göteborg: 10 procent
  • Helsingborg: 6 procent
  • Halmstad: 8 procent

Vad är konsumtionsutrymme?

Med konsumtionsutrymme menar vi skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord är konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet har betalts.

Hur har ni räknat fram hyreshöjningarna?

Vi har räknat fram hyreshöjningarna genom att titta på bostadsrättspriser. Bostadsrätten säljs genom auktion och blir därmed en bra värdemätare på marknadens prissättning. Sedan uppskattar vi hur en hyresrätt skulle värderas om den vore en bostadsrätt, givet antal kvadratmeter, läge, ålder på bostaden etc. Den marknadsmässiga hyran i förhållande till en bostads värde fastställs baserat på hyror i hyreslägenheter som är nyproducerade, vilka antas vara marknadsmässigt hyressatta idag till följd av presumtionshyressystemet.

Vad är presumtionshyror?

Presumtionshyror är hyror i nyproduktion som förhandlats utifrån en kalkyl. En presumtionshyra kan varken prövas av hyresgästerna eller användas som jämförelsematerial i en prövning. Nyproducerade lägenheter med presumtionshyror har generellt sett högre hyror än nyproducerade lägenheter med bruksvärdeshyra.

Hur påverkas prissättningen på bostadsrätter vid ett införande av marknadshyror?

Ramböll har inte studerat hur marknadshyror på hyresmarknaden skulle påverka det ägda boendet. Det Ramböll har konstaterat är att de som har sina hem i dessa hyreslägenheter drabbas med höjda hyror och försämrad konsumtionskraft. En avveckling av bruksvärdesystemet skulle få långtgående effekter på bostadsmarknaden och ekonomin i övrigt. Det finns olika uppfattningar om hur prissättningen på det ägda boendet skulle påverkas, man kan utgå från olika teorier men ingen vet med säkerhet hur det skulle bli.