människor köar
iStock

Ett land fullt av bostadsköer

Står du i kö för en bostad får du vänta alldeles för länge. Vill du hyra en etta får du i genomsnitt vänta i över två och ett halvt år. Behöver du en lägenhet med fyra rum är kötiden i genomsnitt tre och ett halvt år. Det visar vår rapport ”Ett land fullt av bostadsköer”.

Rapporten publicerades i april 2014

Vi har frågat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut. Svaren ger en dyster bild av läget.

Kötiderna är för långa i alla delar av landet, men om du dessutom bor i en ort som växer får du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra år och för en fyrarummare får du köa i fem och ett halvt år. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.

I bara ett enda län, Dalarna, är väntetiden under ett år för att få en hyreslägenhet.

Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har mer än 3 000 personer i sina bostadsköer. Samtidigt har de en uthyrningsgrad på 99–100 procent. Och många av dessa bolag finns i gruppen som svarat att de har kapacitet att bygga mer. Den stora frågan blir då: Varför bygger man inte mer?

Rapporten är skriven av Jonas Hagetoft, utredare på Hyresgästföreningen.