Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Tidningen Hyresgästen
Allt material publicerat från Hyresgästen tillhör Hyresgästen och är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Tidningen Hyresgästens målgrupp var förtroendevalda och engagerade medlemmar i Hyresgästföreningen.

Arkiv för Tidningen Hyresgästen 2007 – 2020

Hyresgästen var Hyresgästföreningens tidning som riktade sig till förtroendevalda och aktiva medlemmar. Förtroendeuppdraget stod i fokus. Tidningens främsta uppgift var att ge inspiration, vägledning och tips. Tidningen Hyresgästen gavs ut första gången i oktober 1923. Därefter har den haft olika skepnader och ibland legat nere. Den sista pappersutgåvan kom ut i december 2020.

Tidningen Hyresgästens historia
Tidningen Hyresgästen startade redan 1923 i Göteborg. 2017 firade vi att det gått 10 år sedan Hyresgästen i nuvarande form kom ut med sitt första nummer.  


Tidningen kom ut med sitt första nummer 19 oktober 1923, utgivare var Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg. I det första numret finns en avsiktsförklaring där det heter att Hyresgästen ”har till enda syfte att på bästa sätt bevaka hyresgästernas intressen. Den avser icke att på något som helst sätt konkurrera med den övriga tidningspressen. Den kommer icke, vare sig direkt eller indirekt, att tjäna något visst partis intresse […]”.
I det första numret finns också en jämförande bild på ett fint egnahemshus i  Landala som kontrast till de provisoriska nödbostäderna i  Exercishuset på Heden, där man med enkla träväggar delade upp golvytan i den stora gymnastiksalen till ett stort antal "enrumslägenheter", utan tak. Det är inte utan att dagens bostadsbrist med provisoriska lösningar för flyktingar känns igen.

Tidningens första redaktion var inhyst hos Edvin Ekström, hyresgäst på Redbergsvägen. När fastighetsägaren fick reda på det vräkte han både Ekström och tidningen som så småningom fick ordentliga lokaler på Andra Långgatan.
Hyresgästens redaktör 1923-1944 var Martin Andersson från Masthugget.  Ebbe Linde var medredaktör 1935-1944 då Martin Andersson även hade arbetsuppgifter i Stockholm. Hyresgästen fortsatte att verka i Göteborg till 1955. Under dessa år var Torsten Henriksson redaktör. 

Efter en utredning om tidningsfrågan bestämdes att de fyra stora hyresgästtidningarna Vår bostad, Hyresgästen, Bostaden och Vi hyresgäster skulle samlas i en tidning – Vår bostad från 1 mars 1955. Tidningen Hyresgästen övergick då till riksförbundet och blev istället ett internt informationsblad.

Från 1955 satsade Hyresgästföreningen på Vår bostad som medlemstidning medan Hyresgästen förde en tynande tillvaro med oregelbunden utgivning i Göteborg. 1962 återuppstod Hyresgästen som organ för Hyresgästernas riksförbund med Erik Lindström som redaktör. Tidningen som riktade sig till aktiva medlemmar hade dock ett ganska anspråkslöst utseende och trycktes i kontorsoffsett. Den innehöll mest förbundscirkulär och yttranden till olika myndigheter. Från 1966 fick Hyresgästen en riktig grafisk form som behölls fram till 1977 då ett omtag gjordes och utgivningen ökade från 6 till 8 nummer om året med Björn Eklund som redaktör. Förutom bostadspolitik och presentation av nyanställda ombudsmän så innehöll tidningen även en del reportage. Hyresgästen behöll i stora drag samma karaktär och utformning fram till mitten av 1980-talet. Då fick tidningen en ny formmässig uppfräschning och fler sidor. Samtidigt lades produktionen av tidningen ut på entreprenad, men under ledning av en redaktionskommitté på förbundskontoret, med uppdraget vara att Hyresgäströrelsens bostadspolitiska organ med de förtroendevalda som huvudmålgrupp.   

Under 1990-talet etablerades dessutom ett nätverk av lokalredaktörer i Hyresgästföreningarna runt om i landet för att bättre förankra tidningen. Utgivningen ökade till som mest 11 nummer om året med en upplaga på 25 000 exemplar.

Vid millenniumskiftet anställdes åter en särskild redaktör för Hyresgästen med ansvar för det innehållsmässiga där fokus låg på reportage, både om förtroendevalda och anställda. Från 2003 förvandlades Hyresgästen istället till ett nyhetsbrev med färre sidor, men med tätare utgivning. Ett viktigt syfte med nyhetsbrevet var att försöka få in fler användare på Hyresgästföreningens webb för att där ta del av nyheter och fördjupningar.

2007 lades Vår bostad ned och Hem & Hyra startades. I samband med detta gjordes en översyn av Hyresgästen som resulterade i en tidning som riktar sig till Hyresgästföreningens förtroendevalda där tidningens främsta uppgift var att ge inspiration, vägledning och tips i uppdraget som förtroendevald i Hyresgästföreningen. Sedan hösten 2015 var Kristina Sjöberg chefredaktör för Hyresgästen. Sista pappersutgåvan gavs ut i december 2020.

Text: Peter Forsman, redaktör Hyresgästen 2001-2015