Hyreskommissionens rapportsläpp

Välkommen till presentation av Hyreskommissionens rapport Hyresrätten i framtiden.

Sedan december 2017 har Hyreskommissionen på Hyresgästföreningens uppdrag arbetat oberoende med att dels se över hyressättningssystemet, dels hur hyresrätten i sig kan utvecklas. Nu presenterar vi våra slutsatser och förslag.

Hyreskommissionen lägger fram 13 konkreta förslag på hur hyresrätten kan utvecklas. En utgångspunkt har varit att hyresrätten ska kunna bidra till att motverka segregation. I syfte att förnya hyressättningssystemet har Hyreskommissionen tagit fram 8 tydliga förslag. Däribland ett kostnadsbaserat index, en opartisk tvistelösningsinstans och en maxtidsgräns för hyresförhandlingar.

Efter Hyreskommissionens presentation har vi bjudit in bostadspolitiska kommentatorer att ge sin syn på förslagen.

Program:

  • Hyreskommissionens ledamöter presenterar rapporten
  • Kommentar från Sven Bergenstråhle, president i IUT och boendeforskare, och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet
  • Hyreskommissionen och kommentatorerna i samtal
  • Press- och publikfrågor
  • Lunchsmörgås

Välkommen!

Media anmäler sig till jennie.zetterstrom@hyresgastforeningen.se

Händer just nu i Nationellt