Välkommen på hearing om unga vuxnas boende!

  • Malmö

Välkommen till släppet av Hyresgästföreningens rapport "Unga vuxnas boende". Släppet görs i samarbete med Institutionen för urbana studier på Malmö högskola.

Efter hearingen av rapporten deltar följande personer i ett panelsamtal:
- Märta Stenevi, kommunalråd MP, Malmö
- Martin Grander, forskare bostadsbyggande (Malmö högskola)
- Jenny Börjesson (Kåren Malmö högskola)
- Björn Abelson, ordförande Socialdemokaterna och Byggnadsnämnden, Lund
- Ludvig Haav, miljöspecialist och arkitekt (Kollektivt boende Sege park)

Publiken får möjlighet att ställa frågor och kommentera!

Händer just nu i Skåne