Vill du vara med och utveckla Hyresgästföreningen?

Då kan du vara rätt person att engagera dig i Hyresgästföreningens regionstyrelse i södra Skåne. Du kan nominera dig själv eller någon du känner till ett förtroendeuppdrag som ledamot eller revisor.

Engagemang för ett bättre boende
Personligt engagemang är själva hjärtat i Hyresgästföreningen. Som ledamot i en regionstyrelse tar du ställning och ansvar för vilket samhälle du vill ha. Genom styrelsearbetet får du kontakter, kunskap och erfarenhet som du kan använda i många olika sammanhang. Du kommer även att erbjudas utbildningar utifrån dina behov.

Vi söker dig som...
- Är lyhörd och har förmåga att skapa dialog och samarbete.
- Vill och kan stötta andra människor i deras utveckling.
- Är tydlig och kan skapa meningsfulla aktiviteter.
- Delar Hyresgästföreningens värderingar om alla människors lika och unika värde

Så går nomineringen till
För att nomineringen ska gälla ska de personer som föreslås vara tillfrågade och villiga att ställa upp som styrelseledamöter. Nomineringarna ska också motiveras med vad personen kan tillföra i styrelsen. När nomineringstiden gått ut kontaktas alla nominerade av valberedningen för personliga samtal. Vilka som ska ingå i den nya styrelsen väljs på fullmäktiges årsmöte i till våren.

Hit skickar du nomineringen
Vi behöver din nominering senast den 27 februari. Efter detta datum får nya nomineringar ej läggas! Skicka din nominering via mejl till regionstyrelsens valberedning på siv.nilsson@bitcom.se eller på post till:
Siv Nilsson
Bråhögsplatsen 7
245 31 Staffanstorp

Har du frågor?
Hör av dig till Siv Nilsson på 0704-71 43 27 eller e-postadressen ovan.

PS! 2018 har vi förbundsstämma i Malmö
Ledamöter till stämman ska utses på regionens fullmäktige. Har du förslag på ledamöter till stämman, hör av dig till Siv Nilsson!

Välkommen med din nominering!

 

Händer just nu i Skåne

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.