Seminarium MR-dagarna: Rätt till bostad - från vision till verklighet

  • Malmö

Vad kan du göra om du blir utsatt för bostadsdiskriminering? Vad kan din organisation göra för att hjälpa personer som riskerar att utsättas för diskriminering?

Hyresgästföreningen deltar som arrangör och föredragshållare under Mänskliga rättighetsdagarna tillsammans med Malmö mot Diskrimminering.

Deltar gör också kommunalråd Nils Karlsson (MP), oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M), Boplats Syd och Fastighets AB Trianon.
Seminariet avslutas med panelsamtal.

Händer just nu i Skåne