Medlemskurs: Hur funkar Hyresgästföreningen?

  • Malmö

Välkommen till en digital utbildning där vi går igenom Hyresgästföreningens historia, roll och arbetssätt.

Utbildningen hålls gemensamt för medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen.

Vi bjuder på smörgåsar!

Anmälan: Senast 7 oktober till pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se Ange alltid namn, adress och kontaktuppgifter vid anmälan.

Händer just nu i Skåne

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.