Vi besöker din gård på Rantzowgatan

  • Malmö

Hej! Vi besöker din gård på Rantzowgatan 14 och vill väldigt gärna träffa dig! Kom ner och prata med oss om hur vi tillsammans kan påverka ditt boende! Obs, vid regn ställer vi in besöket!

Vi bjuder på fika!

Hjärtligt välkommen!
Paola Capdevila
Verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen

Händer just nu i Skåne