Bostadsvrålets bostadspolitiska forum

Välkommen till Bostadsvrålet! Bostadsvrålet är en partipolitiskt obunden konferens/minifestival som årligen samlar personer/organisationer som vill engagera sig i sitt boende eller i bostadspolitik på samhällsnivå.

I år kommer Bostadsvrålet till Malmö och kommer att bestå av workshops, seminarium, föreläsningar på temat och i år också mer konstnärliga grepp - som performance, installationer, film, konst m.m.! Från klockan 21 till 01 har vi gemensam fest.

Arrangemanget är gratis och öppet för alla, men anmälan krävs.

Följ Bostadsvrålet på Facebook för att få uppdatering om hur du anmäler dig och om vårt arbete!

PROGRAM
Klubbscenen: 

11.15 - 11.45 Från idé till färdigt hus – så går det till?
Ungbo, Malmö stad
Varför går det så trögt? Varför bygger vi inte bara? Hur går en planeringsprocess till? Marléne Engström från Stadsbyggnadskontoret i Malmö kommer till Bostadsvrålet för att räta ut begreppen.

12.30 – 13.15 Förenat engagemang för att påverka bostadsfrågan – vad kan vi lära av unga vuxnas organisering?
Bopinion
För att bli bättre på att organisera sig i frågor som en brinner för, kan det ibland vara smart att göra det i förening med andra. Både för att samla krafter men också för att samarbete ofta leder till bättre genomslagskraft. På vilka sätta kan en organisera sig tillsammans? Vad är styrkan med samarbete över gränserna? Hur kan ungas engagemang för bostadsfrågor lyftas? Ta del av erfarenheter och var med i ett interaktivt samtal om hur förenat engagemang för bostadsfrågor kan stärkas. Vi sammanställer tillsammans några konkreta förslag att arbeta vidare med.

13.30 – 14.15 The Guerrilla Neighbors Experience - Spaces Define who we are
Connectors Malmö
Connectors is a Malmö based organization practicing creative social innovation. During 2015 they have been developing a tool to help communities and cities to work together. They believe that places need to be designed based on the needs of their users. And because people and cities are in a state of constant change, public spaces need to be flexible to be able to adapt to new demands. In the framework of Bostadsvrålet, Connectors is hosting a workshop to collectively rethink our spaces and how they define us. A little bit of conversation and lots of action.
Come ready to launch a campaign all over Malmö.
Come ready to #reclaimyourcity
Språk: Engelska

14.30 – 15.30 Om de boende tog makten över byggandet
Kvinnors byggforum
Vad skulle vi vinna om de boende tog makten över byggandet och hur skulle det gå till?
Mot bakgrund av ett alltför lågt bostadsbyggande, kraftiga överpriser och en politiskt bakbunden allmännytta ser vi behov av en alternativ rörelse. Vi drömmer om en folklig byggrörelse som tillfredsställer bostadsbehovet med schyssta bostäder för alla till självkostnadspris.

16.00 – 16.45 Upprustning utan gentrifiering – hur?
Kollektivet DIS/ORDER
En workshop om upprustning utan gentrifiering. DIS/ORDER diskuterar hur upprustning av ett område som inte medför höjda hyror och inflyttning av en annan samhällsgrupp kan gå till. Utgångspunkt är Malmö stads projekt Amiralsstaden - ett stadsutvecklingsprojekt som startar med byggnationen av Rosengårds station på kontinentalbanan och har sitt fundament i Malmökommissionens rapport Malmös väg mot en hållbar framtid.

17.00 – 18.00 Rundaringssamtal: påverkan inom det demokratiska ramverket
Ett samtal kring möjligheterna för påverkan inom det demokratiska ramverket - vad har politiker, tjänstemän och medborgare/aktivister för roller och handlingsutrymme? Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson inleder med att berätta om resultaten av regeringsutredningen ”Gestaltad livsmiljö”s tilläggsuppdrag om demokrati och delaktighet. Sen följer ett samtal modererat av Pennypoddens Mattias Axelsson med politiker, tjänstepersoner och aktivister, däribland Karolina Skog, kommunalråd i Malmö, Hanna Wadman, stadsbyggnadskontorets samordnare för barn och ungas inflytande och projektledare för UngBo och Aidin Zandian från jagvillhabostad.nu.

PROGRAM
Foajéscenen:

11.15 – 12.00 Bostad sökes! – byggworkshop med jagvillhabostad.nu
jagvillhabostad.nu
Varför är det så svårt hitta bostad i dag? Vad är det som gör att det byggs så lite? Vi diskuterar bostadsbristen utifrån ett unga vuxna-perspektiv och pratar om hur vi påverkas av olika system och beslut som rör bostadsbggandet samt vad man som ung person kan göra för att ta plats i de processer som bestämmer vad som ska byggas. Vi avslutar med en kort workshop.

12.15 – 12.30 Hyresrättskollen
Allt åt alla Göteborg
Hyresrättskollen.se är en websida som hjälper hyresgäster att förstå sina områden. Här samlas information om snitthyror, problematiska hyresvärdar, och intressanta organisationer som verkar i olika områden. Informationen skapas av användarna själva, som uppmuntras att registrera uppgifter om sitt eget boende. Tjänsten är utformad av Nätverket rätten till staden, tillsammans med Allt åt alla Göteborg. Under dagen kommer Allt åt alla att stå i entrén för att hjälpa besökare att fylla hemsidan med information från deras egna områden.

12.45 – 13.15 Hyresgästkamp i Polen
Dominika Polanska
Efter östblockets liberalisering uppstod en ny typ av handelsvara: Bostaden. Polska fastighetsägare var inte sena att agera, och efter två decennier av spekulation slår nu en våg av mer eller mindre lagliga renovräkningar mot landets hyresgäster. Som ett resultat av detta har husockupanter och boende organiserat sig för att genom bland annat hyresstrejker och vräkningsblockader kämpa mot en dysfunktionell bostadspolitik. Till Bostadsvrålet kommer Dominika Polanska, postdoktor vid Södertörns Högskola, för att presentera sin forskning på ämnet.

13.15-13.45 Nyttan med allmännyttan
Stig Westerdahl
Allmännyttan har i närmare ett sekel utgjort en grundsten i svensk bostadspolitik. För att få klarhet i allmännyttans betydelse och möjligheter i dagens Sverige inledde Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) år 2011 arbetet med rapporten ”Nyttan med allmännyttan”. Rapporten undersöker förutsättningarna för uppfyllande av både samhällsnytta och affärsmässighet, och pekar ut möjliga utrymmen för utveckling. Stig Westerdahl, lektor vid Malmö högskola och en av rapportens författare, presenterar några av slutsatserna.

14.00 – 14.30 Projekt mot bostadsdiskriminering
Malmö mot diskriminering
Den ideella föreningen Malmö mot Diskriminering har under två års tid bedrivit ett projekt om bostadsdiskriminering. Projektet har precis avslutats och projektansvarig jurist kommer till Bostadsvrålet för att berätta om de typer av diskriminering som finns, hur föreningen anser att skyddet mot sådan diskriminering bör stärkas, och om övriga resultat från projektet.

14.30-15.00 Från hemlöshet till eget kontrakt
ABF/Kreativa gemenskaper
Kathy och Bengt berättar om sin väg från hemlösa till eget kontrakt. Följs av frågestund.

15.15 – 16.15 Alla ska kunna bo kvar – hur gör vi?
Alla ska bo kvar
Alla ska kunna bo kvar kommer att genomföra en workshop som syftar till att göra konkreta handlingsplaner för att motverka renovräkningar. Vi tar erfarenheter från olika lokala kamper som utgångspunkt.

16.30 – 17.30 EU-migranter och bostadspolitik
Maria Persdotter
De EU-migranter som de senaste åren kommit till Sverige för att hitta arbete, bostad och välfärd, kan förstås på många sätt. Maria Persdotter, doktorand vid Malmö högskola, tittar i sitt arbete på hur EU-migranternas situation i Sverige kan förstås i förhållande till en exkluderande välfärds- och bostadspolitik.

17.00-17.30 Allmänningar i Sverige och Italien
Allt åt alla Malmö
I mellanrummet mellan det offentliga och det privata uppstår allmänningen. Allmänningen är ett utrymme som styrs och utformas av brukarna själva, efter deras behov. Under det senaste året har Allt åt alla Malmö drivit sitt arbete med EU-migranterna på allmänningsbasis, från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Till Bostadsvrålet har gruppen bjudit in Simone Armini, till vardags verksam i den omfattande allmänningsrörelsen i Reggio D’Emilia (Italien), för att berätta om de nya former för produktion och gemenskap som uppstått i finanskrisens spår.

Händer just nu i Skåne