Bingo

  • Trelleborg

Sommaren går mot sitt slut så vi i lokala hyresgästföreningen östra Trelleborg vill informera dig om att vi startar med bingo den 17 augusti kl. 14.00.

Vi kommer att ha bingo varannan onsdag för alla hyresgäster! Vi ser helst att du är medlem i Hyresgästföreningen.

Hösten/våren 2017 kommer LH-styrelsen att göra en utvärdering, om det går med förlust upphör verksamheten. Men du kan bidra till att det går runt genom att medverka på LH östras Trelleborgs bingo!

Kontaktperson: Lisbeth Roos , lhstyrelse@gmail.com, 0720 418 020

Händer just nu i Skåne