Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Malmö västra

  • Malmö

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.

Anmälan: Senast en vecka innan på den här länken: Anmälan årsmöte Malmö västra

Välkommen!
Kenneth Gustavsson
Ordförande Hyresgästföreningen Malmö västra

PS! Vill du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor? Hör av dig till Paola Capdevila på paola.capdevila@hyresgastforeningen.se eller 010-459 21 76.

Kontaktperson: Kenneth Gustavsson, kenneth.gustavsson@hyresgastforeningensskane.se

Händer just nu i Skåne