Årsmöte Hyresgästföreningen Malmö västra

  • Malmö

Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Malmö västra!

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.

Dagordning för mötet hittar du här!

Vi håller en workshop om hur vi kan utveckla verksamheten i det lokala kvarteret.
Vi bjuder på smörgåsar.


Anmälan:
Senast den 2 mars på tel. 010-459 23 40 eller e-post marianne.nimander@hyresgastforeningen.se. Märk ditt mejl med "Årsmöte Malmö västra" och berätta vilka som kommer.

Välkommen!

Händer just nu i Skåne

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.