Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Malmö östra

  • Malmö

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.

Anmälan: Senast en vecka innan på e-post pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se eller 010-459 23 06.

Välkommen!
Håkan Björkenklev
Ordförande Hyresgästföreningen Malmö östra

PS! Vill du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor? Hör av dig till Paola Capdevila på paola.capdevila@hyresgastforeningen.se eller 010-459 21 76.

Kontaktperson: Håkan Björkenklev, hakan.bjorkenklev@hyresgastforeningensskane.se

Händer just nu i Skåne