Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo

  • Lund
  • Sjöbo

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.

Vi bjuder på mat efter mötet.Anmälan: Senast en vecka innan på e-post pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se eller 010-459 23 06.

Välkommen!
Bengt Karlsson
Ordförande Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo

PS! Vill du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor? Hör av dig till Patrik Ruppel på patrik.ruppel@hyresgastforeningen.se eller 010-459 23 53.

Kontaktperson: Bengt Karlsson, bengt.karlsson@hyresgastforeningensskane.se

Händer just nu i Skåne