Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Svedala/Vellinge/Trelleborg

  • Svedala
  • Trelleborg
  • Vellinge

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.Lovisa Prodenius, jurist på Hyresgästföreningen, berättar om rättigheter och skyldigheter i hyresrätt.
Efter mötet bjuder vi på mat och kaffe!
Anmälan: Senast den 20 mars på e-post pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se eller 010-459 23 06.

Välkommen!
Lars-Olof Carlsson
T.f. ordförande Hyresgästföreningen Svedala/Vellinge/Trelleborg

PS! Vill du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor? Hör av dig till Sanna Axelsson på sanna.axelsson@hyresgastforeningen.se eller 010-459 23 04.

Kontaktperson: Lars-Olof Carlsson, carlsson.l-o@telia.com

Händer just nu i Skåne