Årsmöte Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo

  • Lund
  • Sjöbo

Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo!

Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. Vilka är våra viktigaste frågor? Hur ska vi jobba? På mötet pekar vi ut färdriktningen för året som kommer.


Anmälan:
Senast den 9 mars till e-post marianne.nimander@hyresgastforeningen.se eller på tel till 010-459 23 40. Märk ditt mejl/sms med "Årsmöte Lund/Sjöbo" och berätta vilka som kommer. Vi bjuder på blandad tallrik efter årsmötet! Meddela ev. alternativa kostbehov.

Välkommen!

Händer just nu i Skåne

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.