Träff på Gamlegården i Kristianstad

Vad tycker du behövs i ditt bostadsområde? Kom och dela med dig! Hyresgästföreningen i Kristianstad bjuder in dig som bor i ABK:s lägenheter på Gamle­gården för att tillsammans diskutera bostads­områdets fritids­verksamhet.

Vi pratar om vilka aktiviteter vi ska prioritera samtidigt som Hyresgästföreningen ­informerar om vilka möjligheter som finns. Vi lyfter bland annat frågan om behovet av nattvandring. 

Hjärtligt välkomna!

Anmälan: till Sonja Håkansson, via, e-post: sonja.hakansson@hyresgastforeningen.se eller telefon 010-45 91 702 senast måndagen den 25 sep. OBS! I anmälan ska du ange namn, telefon­nummer samt din adress.

Händer just nu i Skåne