Träff för förtroendevalda och aktiva medlemmar

  • Helsingborg

Du som är förtroendevald eller aktiv medlem i Hyresgästföreningen region norra Skåne är inbjuden till träff på regionkontoret i Helsingborg lördag 20 oktober.

Dagens program
Kl. 09.30 – Frivillig frukostfika.

Kl. 10.00 – Uppstart av dagen.

  • Avstämning av regionens och föreningarnas verksamhetsplaner för 2018 och span på 2019. Föreningarna behöver förbereda sig så att de kan berätta hur det har gått på cirka 2 minuter.
  • Vi går igenom våra riktlinjer för verksamhetsmedel och gör en uppdatering.

Kl. 12.00 – Gemensam lunch.

Kl. 13.00 – Eftermiddagspass.

  • Hur jobbar vi med boinflytande? Information om kvalitetskriterier och vi utbyter goda exempel.

Anmäl dig snarast
Anmäl dig på telefon 010-459 17 41 eller skicka e-post till norraskane@hyresgastforeningen.se. Ange "Träff 20 oktober" som rubrik, ditt namn, e-postadress, mobilnummer och eventuell specialkost/allergi.

Kontaktperson: Petra Lundh, petra.lundh@hyresgastforeningen.se, 010-459 17 29

Händer just nu i Halland

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.