Språkcafé på Gamlegården

  • Kristianstad

Välkommen till språkcaféet på Gamlegården i Kristianstad. Vi träffas på onsdagar - ingen anmälan behövs och vi bjuder på fika!

kollage kaffekopp, människor, bullar

Du som bor på Gamlegården kan träffa dina grannar och vänner i området varje onsdag kl. 10.00 - 14.30. Du kan exempelvis träna på svenskan, få hjälp med läxor, tolkning och översättningar och att fylla i blanketter. Vi bjuder också in olika organsiationer och myndigheter som kommer och ger oss bra information. Kom och prata med oss och berätta vad du skulle vilja ha hjälp med!

Varmt välkommen - ingen anmälan behövs och vi bjuder på fika!

Hyresgästföreningen i samarbete med ABK, ABF och House of Beatrice.

Kontaktperson: Asmaa Al Asmi, 0720-18 19 81

Händer just nu i Skåne