Kick-off för förtroendevalda inför valkampanj

Förtroendevalda i region norra Skåne bjuds in till regionkontoret på en kick-off tisdag den 14 augusti. Kick-offen kommer att handla om våra aktiviteter under de två kampanjveckor innan valet i september.

Nej till marknadshyror

Du som förtroendevald är inbjuden på kick-off tisdag den 14 augusti inför våra två kampanjveckor innan valet i september. Du får då en grundlig genomgång om vad som ska hända under vecka 35 och 36 då vi går man ur huse och kampanjar mot införande av marknadshyror.

Vi går bland annat igenom:
• Övergripande planering för veckorna 35 och 36.
• Genomgång av kampanjmaterial.

Anmälan 8 augusti
Vi hoppas självklart att du och många andra förtroendevalda i region norra Skåne kan vara med denna kväll! Anmäl dig senast onsdag 8 augusti. Ange eventuell specialkost samtidigt eftersom vi bjuder på fika från kl. 17.30.

Varmt välkommen!

Merete Sundholm,
ordförande Hyresgästföreningen region norra Skåne

Händer just nu i Halland

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.