Heldagskonferens för förtroendevalda i region norra Skåne

  • Helsingborg

Alla förtroendevalda och aktiva medlemmar i region norra Skåne är inbjudna till en heldagskonferens lördag den 12 oktober på regionkontoret i Helsingborg. Anmäl dig redan idag!

Dagens gäst är Lennart Derehag, vice förbundsordförande, som inleder med att berätta mer om våra nya organisationsmål – 51/22. Eftermiddagen fokuserar på att arbeta fram ny regional verksamhetsplan.

Lennart Derehag
Lennart Derehag, vice förbundsordförande, är på plats på heldagskonferensen den 12 oktober.

Punkter för dagen

  • Frukost från 9.30, lunch ca kl. 12.00.
  • Över 50 procents organisationsgrad och 22.000 aktiva medlemmar och förtroendevalda till år 2027 – hur gör vi och vad innebär det för oss?
  • Vad händer just nu? Genomgång av det bostadspolitiska läget.
  • Verksamhetsplanera! Hur gör vi och vad ska vi rätta oss efter?
  • En tjuvtitt på Hyresgästföreningens nya webb
  • Uppdatering av riktlinjerna för verksamhetsmedel – vi diskuterar ett framtaget förslag.

Anmälan senast 7 oktober

Klart du ska vara med och nätverka med andra förtroendevalda i vår region. Anmäl dig senast måndag 7 oktober till:

E-post: norraskane@hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 17 41

Ange vad det är du anmäler dig till, ditt namn, mobilnummer, e-post och eventuell specialkost/allergi.

Händer just nu i Skåne