HELA: Fokus på psykisk hälsa

  • Landskrona

En hel eftermiddag och kväll på Landskrona teater med psykisk hälsa i fokus, bland annat om att bota hemlösa genom samarbete.

Att möta personer med psykisk ohälsa

Tid: 14.30-16.30

Hur kan man återhämta sig från psykisk ohälsa? Brita Modig från RSMH
berättar om hur man genom stöd från omgivningen, kontinuitet, hopp, en
bostad och meningsfull aktivitet kan må bättre. Kom och lär dig mer om hur du kan hjälpa!

Att bota hemlöshet genom samarbete

Tid: 16.45-17.15

Gry Ellebjerg reporter från Hem och Hyra berättar om hur politiker och
frivilligorganisationer i Salt Lake City, USA, på tio år lyckades ge bostäder åt de 2000 hemlösa som stod längst bort från bostadsmarknaden.

Psykisk hälsa för alla

Tid: 17.30-20.00

Kvällen bjuder på föreläsningar och diskussioner med fokus på vår
psykiska hälsa. Träffa Pernilla Danielsson från PART om hur vi kan stärka
barn och ungas hälsa, Psykambulansen - ett projekt i Region Skåne, med
flera föreläsare och inspiratörer. “Psykotiska virus och andra queers” med
Vanim Zetreus, en genusanalytiker med starka rötter inom hbtq-aktivism
och nördkultur. Hur bemöts hbtq-personer och hur hanteras sexuella
riskbeteenden hos queers i psykiatrin?

 

HELA ideella logotyp

 

Kontaktperson: Helena Rasmusson, helena.rasmusson@hyresgastforeningen.se, 010-459 17 44

Händer just nu i Skåne