Bomöte angående uthyrning av lokalen Elof/Elias

  • Helsingborg

Vill du hyra Elof/Elias? – lokalen på Annerovägen 40. Lokalen kan användas för barnkalas, olika aktiviteter och projekt av och för boende i området. Den kan hyras av alla hyresgäster som bor i Helsingborgshem.

På mötet kommer det finnas representanter från:

  • Hyresgästförening – föreningsstyrelsen för de som är hyresgäster i Helsingborgshem
  • Linus Fast, verksamhetsutvecklare från Hyresgästföreningens regionkontor i Helsingborg
  • Personal från Helsingborgshem

Om du redan nu är intresserad av att vara med i uthyrningsgruppen eller vill ha information om mötet kontakta oss på:
E-post: info.elof.elias@gmail.com eller tel: 072-721 98 00

Välkomna!

Kontaktperson: Gunilla Helenius, lherik@outlook.com, 0727219800

Händer just nu i Skåne