Årsmöte Landskrona 2020

Välkommen på årsmöte i Hyresgästföreningen Landskrona onsdag den 25 mars.

Varje år håller den kommunförening du tillhör i Hyresgästföreningen årsmöte och som medlem har du rösträtt i alla de frågor som tas upp. Därmed kan du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor som berör dig som hyresgäst.

Anmälan senast 18 mars

Ange ditt för- och efternamn, och ev. specialkost.
E-post: landskrona@hyresgastforeningen.se
Telefon: 073-837 40 75 eller 070-746 66 36

Vi bjuder på landgång. Alla handlingar finns på mötet.

Händer just nu i Skåne