Årsmöte Halmstad-Laholm 2020

  • Halmstad
  • Laholm

Välkommen på årsmöte i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm tisdag 17 mars.

Varje år håller den kommunförening du tillhör i Hyresgästföreningen årsmöte och som medlem har du rösträtt i alla de frågor som tas upp. Därmed kan du vara med och påverka i lokala bostadsfrågor som berör dig som hyresgäst.

Anmälan senast 10 mars

Ange ditt för- och efternamn, och eventuell allergi.
E-post: halmstad@hyresgastforeningen.se
Telefon: 035-18 81 74 (tisdag kl. 17.30-19.30, torsdag 11.00-13.00)

Det bjuds på något lättare att äta. Handlingar finns att hämta från och med 10 mars på Järnvägsgatan 4, Halmstad, på tisdagar kl. 17.30–19.30 och ­torsdagar kl. 11.00–13.00.

Hallå där, Irene Lindgren...


...ledamot i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm

Varför tycker du medlemmar ska gå på sitt årsmöte?
– För att det är varje medlems rättighet att få reda på vad som har hänt i sin förening 2019 och att få vara med och besluta om vad som ska hända i föreningen 2020.

Kan du berätta vad som brukar hända på ert årsmöte?
– Man informerar om vad föreningsstyrelsen har arbetat med under 2019 och ekonomin. Sedan sker val till styrelsen och information om aktuella saker.

Har ni några speciella informationspunkter under mötet?
– Ja, i år kommer vi att informera om vårt mål "51/22" som handlar om att hyresgästföreningen ska bli ännu större. Och om förbundsstämman 2020 där region norra Skåne har lämnat in tre motioner.

Vad brukar medlemmarna ha frågor under mötet?
– Det är lite olika, till exempel om ekonomin som kan vara svår att förstå, hyresförhandlingar, varför styrelsen har handlat som den har gjort i olika situationer.

Brukar det vara många hyresgäster som kommer?
– Under de senast åren har fler blivit intresserade och kommit till årsmötet. Det ger en bra inblick i sin förening och få information om vad föreningsstyrelsen arbetar med. Men jag önskar självklar att ännu fler ska komma, så varmt välkommen!

Händer just nu i Halland